Tổng hợp định mức xây dựng

STT TÊN ĐỊNH MỨC CHÚ THÍCH DOWLOAD
1 XangDau_1995_DM26 – Định mức dự toán Bể chứa, đường ống dẫn xăng dầu

– QĐ số 26 TM/KH.QĐ ngày 11/01/1995 của Bộ Thương mại

Tại đây
2 DinhMuc_2002CX_DM39 – ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ (PHẦN: CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ)

– QĐ Số 39/2002/QD-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Bộ xây dựng

Tại đây
3 DinhMuc_2003TL_DM65 Tại đây
4 DinhMuc_2005CS_DG38 – Định mức chiếu sáng

– QĐ số 38, năm 2005

Tại đây
5 ThuyLoi_2005_DM1228BDĐĐ – Định mức dự toán công tác duy tu bảo dưỡng đê điều

– QĐ Số 1228/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 02/06/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tại đây
6 DinhMuc_2007BM_DM1487 – Rà phá bom mìn, vật liệu nổ

– QĐ số 1487/BXD-KTTC ngày 12/07/2007 cùa Bộ xây dựng

Tại đây
7 DinhMuc_2007KS_DM1779 – Khảo sát

– QĐ số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng

Tại đây
8 DinhMuc_2007LD_DM1777 – Lắp đặt

– QĐ số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng

Tại đây
9 DinhMuc_2007SC_DM1778 – ĐG sửa chữa

– Định mức 1778/2007/QĐ-BXD ngày 16/08/2007

Tại đây
10 DinhMuc_2007XD_DM1776 – Xây dựng

– Ban hành theo QĐ số 1776/2007 ngày 16/08/2007 của Bộ xây dựng

Tại đây
11 DinhMuc_2008CS_DM2274 – Chiếu sáng

– Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng (Công bố kèm theo văn bản số; 2274/BXD-VP ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

Tại đây
12 DinhMuc_2008CX_DM2273 – Cây xanh

Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị (Công bố kèm theo văn bản số: 2273/BXD_VP ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

Tại đây
13 DinhMuc_2008CX_DM68 – Duy trì công viên, cây xanh đô thị

– Số 68/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Tại đây
14 DinhMuc_2008DTu_DM55 – Duy tu đường

– Số 55/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 của UBND TP Hà Nội

Tại đây
15 MoiMot_2008MM_DG120 – Định mức dự toán điều tra, khoả sát và xử lý mối

– Số 120/BNN-XD ngày 14/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tại đây
16 DinhMuc_2008RT_2272 – Định  mức thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị

– Lương tối thiểu vùng: 830.000Đ

Tại đây
17 DinhMuc_2008RT_2272 – Định  mức thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị

– Số 2272/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ xây dựng

Tại đây
18 DinhMuc_2008TN_DM2271 – Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị

– Số 2271/BXD-VP ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng

Tại đây
19 DinhMuc_2009SC_DM1129 – Định mức sửa chữa

– Định mức sửa chữa theo QĐ số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ xây dựng

Tại đây
20 DinhMuc_2011CNDV_426 – Duy trì chăn nuôi động vật tại vườn thú TP Hà Nội

– Số 426/QĐ-UBND ngày 25/1/2011 của UBND Thành Phố Hà Nội

Tại đây
21 VienThong_2011CNTT_DG1601 – Định mức công nghệ thông tin

– Ngành Viễn Thông

Tại đây
22 MoiMot_DG06 – Phòng trừ mối cho các công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại

– Số 06-QĐ/TWH ngày 26 tháng 08 năm 2011 của Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

Tại đây
23 MoiMot_DG60 – Lương tối thiểu: 830.000Đ Tại đây
24 DinhMuc_2011XD_DM1091 – Xây dựng

– QĐ số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây Dựng

 

Tại đây
25 DinhMuc_2012LD_DM1173

 

– Lắp đặt

– QĐ số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây Dựng

Tại đây
26 DinhMuc_2012TL_DM2019 – Đắp đập bằng máy đầm

– Lương tối thiểu: 830.000Đ

Tại đây
27 DinhMuc_2012XD_DM1172 – Xây dựng

– QĐ số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây Dựng

Tại đây
28 DinhMuc_2013TL_DM1751 -Công trình thủy lợi

– Quyết định số 1751/QĐ-BNN-XD ngày 01 tháng 08 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tại đây
29 DinhMuc_2014CS_DM594 – DinhMuc_2014CS_DM594

– QĐ số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ xây dựng

Tại đây
30 DinhMuc_2014CX_DM593 – Duy trì cây xanh

– QĐ số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ xây dựng

Tại đây
31 DinhMuc_2014LD_DM587Only – Lắp đặt

– Định mức Lắp đặt sửa đổi và bổ sung theo QĐ số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ xây dựng

Tại đây
32 DinhMuc_2014MT_DM592 -Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

– QĐ số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ xây dựng

Tại đây
33 DinhMuc_2014NS_DM590 – Sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước

– QĐ số 590/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ xây dựng

Tại đây
34 DinhMuc_2014TN_DM591 – Duy trì hệ thống thoát nước đô thị

– QĐ số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ xây dựng

Tại đây
35 DinhMuc_2014XD_DM588 – Định mức Xây dựng

– QĐ 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng

Tại đây
Phone: 08 360 17646 - 08 360 62667
Fax: 08 3921 3294
Địa điểm học: Trung Tâm GDTX Lê Quý Đôn, Số 92 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TPHCM
VP Tuyển sinh: Phòng F1 Tầng 2, Tòa Nhà Hà Đô, 18C Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp, TPHCM