• Đề thu thử Thiết kế quy hoạch xây dựng

    query_builder30 phút
    play_arrow155
    comment0
    query_builderTháng Mười Hai 17, 2019
    Đề thi thử chỉ mang tính chất tập duyệt cho các A/C khi đã ôn tập. Đề thi được xáo trộn trong bộ đề thi của BXD. Hình thức thi: + Thi trắc nghiệm, 25 câu ( 20 câu kiến thức chuyên môn, 5 câu kiến thức pháp luật) ra ngẫu nhiên trong bộ đề [...]