• Thiết kế cấp-thoát nước công trình

  query_builder30 phút
  play_arrow0
  comment0
  query_builderTháng Mười Hai 6, 2021
  Đề thi thử chỉ mang tính chất tập duyệt cho các A/C khi đã ôn tập. Đề thi được xáo trộn trong bộ đề thi của BXD. Hình thức thi: + Thi trắc nghiệm, 25 câu ( 20 câu kiến thức chuyên môn, 5 câu kiến thức pháp luật) ra ngẫu nhiên trong bộ đề [...]
 • Khảo sát địa chất

  query_builder30 phút
  play_arrow2
  comment0
  query_builderTháng Ba 18, 2020
  Đề thi thử chỉ mang tính chất tập duyệt cho các A/C khi đã ôn tập. Đề thi được xáo trộn trong bộ đề thi của BXD. Hình thức thi: + Thi trắc nghiệm, 25 câu ( 20 câu kiến thức chuyên môn, 5 câu kiến thức pháp luật) ra ngẫu nhiên trong bộ đề [...]
 • Đề thi thử Quản lý dự án đầu tư xây dựng

  query_builder30 phút
  play_arrow682
  comment0
  query_builderTháng Mười Hai 26, 2019
  Đề thi thử chỉ mang tính chất tập duyệt cho các A/C khi đã ôn tập. Đề thi được xáo trộn trong bộ đề thi của BXD. Hình thức thi: + Thi trắc nghiệm, 25 câu ( 20 câu kiến thức chuyên môn, 5 câu kiến thức pháp luật) ra ngẫu nhiên trong bộ đề [...]
 • Đề thi thử Định giá xây dựng

  query_builder30 phút
  play_arrow758
  comment0
  query_builderTháng Mười Hai 19, 2019
  Đề thi thử chỉ mang tính chất tập duyệt cho các A/C khi đã ôn tập. Đề thi được xáo trộn trong bộ đề thi của BXD. Hình thức thi: + Thi trắc nghiệm, 25 câu ( 20 câu kiến thức chuyên môn, 5 câu kiến thức pháp luật) ra ngẫu nhiên trong bộ đề [...]
 • Đề thi thử Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông

  query_builder30 phút
  play_arrow1602
  comment0
  query_builderTháng Mười Hai 19, 2019
  Đề thi thử chỉ mang tính chất tập duyệt cho các A/C khi đã ôn tập. Đề thi được xáo trộn trong bộ đề thi của BXD. Hình thức thi: + Thi trắc nghiệm, 25 câu ( 20 câu kiến thức chuyên môn, 5 câu kiến thức pháp luật) ra ngẫu nhiên trong bộ đề [...]
 • Đề thi thử Thiêt kế cơ-điện công trình

  query_builder30 phút
  play_arrow892
  comment0
  query_builderTháng Mười Hai 19, 2019
  Đề thi thử chỉ mang tính chất tập duyệt cho các A/C khi đã ôn tập. Đề thi được xáo trộn trong bộ đề thi của BXD. Hình thức thi: + Thi trắc nghiệm, 25 câu ( 20 câu kiến thức chuyên môn, 5 câu kiến thức pháp luật) ra ngẫu nhiên trong bộ đề [...]
 • Đề thu thử Thiết kế quy hoạch xây dựng

  query_builder30 phút
  play_arrow155
  comment0
  query_builderTháng Mười Hai 17, 2019
  Đề thi thử chỉ mang tính chất tập duyệt cho các A/C khi đã ôn tập. Đề thi được xáo trộn trong bộ đề thi của BXD. Hình thức thi: + Thi trắc nghiệm, 25 câu ( 20 câu kiến thức chuyên môn, 5 câu kiến thức pháp luật) ra ngẫu nhiên trong bộ đề [...]
 • Đề thi thử Thiết kế kiến trúc công trình

  query_builder30 phút
  play_arrow40
  comment0
  query_builderTháng Mười Hai 17, 2019
  Đề thi thử chỉ mang tính chất tập duyệt cho các A/C khi đã ôn tập. Đề thi được xáo trộn trong bộ đề thi của BXD. Hình thức thi: + Thi trắc nghiệm, 25 câu ( 20 câu kiến thức chuyên môn, 5 câu kiến thức pháp luật) ra ngẫu nhiên trong bộ đề [...]
 • Đề thi thử Giám sát lắp đặt vào công trình

  query_builder30 phút
  play_arrow1553
  comment0
  query_builderTháng Mười Hai 15, 2019
  Đề thi thử chỉ mang tính chất tập duyệt cho các A/C khi đã ôn tập. Đề thi được xáo trộn trong bộ đề thi của BXD. Hình thức thi: + Thi trắc nghiệm, 25 câu ( 20 câu kiến thức chuyên môn, 5 câu kiến thức pháp luật) ra ngẫu nhiên trong bộ đề [...]
 • Đề thi thử Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp

  query_builder30 phút
  play_arrow1112
  comment0
  query_builderTháng Mười Hai 9, 2019
  Đề thi thử chỉ mang tính chất tập duyệt cho các A/C khi đã ôn tập. Đề thi được xáo trộn trong bộ đề thi của BXD. Hình thức thi: + Thi trắc nghiệm, 25 câu ( 20 câu kiến thức chuyên môn, 5 câu kiến thức pháp luật) ra ngẫu nhiên trong bộ đề [...]
 • Đề thi thử Giám sát dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

  query_builder30 phút
  play_arrow7410
  comment0
  query_builderTháng Mười Hai 6, 2019
  Đề thi thử chỉ mang tính chất tập duyệt cho các A/C khi đã ôn tập. Đề thi được xáo trộn trong bộ đề thi của BXD. Hình thức thi: + Thi trắc nghiệm, 25 câu ( 20 câu kiến thức chuyên môn, 5 câu kiến thức pháp luật) ra ngẫu nhiên trong bộ đề [...]
 • Khảo sát địa hình

  query_builder30 phút
  play_arrow133
  comment0
  query_builderTháng Mười Hai 4, 2019
  Đề thi thử chỉ mang tính chất tập duyệt cho các A/C khi đã ôn tập. Đề thi được xáo trộn trong bộ đề thi của BXD. Hình thức thi: + Thi trắc nghiệm, 25 câu ( 20 câu kiến thức chuyên môn, 5 câu kiến thức pháp luật) ra ngẫu nhiên trong bộ đề [...]