fbpx

Đào tạo và cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư

Đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư

Đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư

Đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư

Căn cứ vào Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số63/2014/NĐ-CP quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, các cá nhân tham gia hoạt động lựa chọn nhà đầu tư phải được đào tạo bồi dưỡng kiến thức  và cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư

I. Đối tượng tham gia khóa đào tạo

Cá nhân tham gia hoạt động lựa chọn nhà đầu tư

II. Chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư:

Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:

Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà đầu tư

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Mục tiêu của lựa chọn nhà đầu tư;

– Quá trình hình thành và phát triển công tác lựa chọn nhà đầu tư tại Việt Nam;

– Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

– Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà đầu tư;

– Các đối tượng áp dụng;

– Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Các pháp luật có liên quan đến dự án đầu tư;

– Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);

– Dự án đầu tư có sử dụng đất.

Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Sơ tuyển;

– Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

Chuyên đề 4: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Quy trình đấu thầu rộng rãi;

– Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C;

– Quy trình chỉ định thầu.

Chuyên đề 5: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

Quy trình đấu thầu rộng rãi;

– Quy trình chỉ định thầu.

Chuyên đề 6: Hợp đồng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Nguyên tắc chung của hợp đồng;

– Hồ sơ hợp đồng;

– Điều kiện ký kết hợp đồng;

– Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

– Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng dự án.

Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà đầu tư;

– Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

– Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

– Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

II. Giảng viên đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư

Lê Văn Thịnh – Cục giám định- BXD
TS. Nguyễn Khắc Mạn -Trường Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh
GS.TS Ngô Quang Tường – Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

III. Mẫu chứng chỉ đào tao đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư: 

Theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư ngày 05 tháng 5 năm 2016

Click dowload để tải về: Mẫu chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư 

IV. Học phí: 

Học phí: 800,000 Đ

Thời lượng : 3 ngày (6 buổi) – Lớp học 3 ngày cuối tuần hoặc Lớp ban đêm

Liên hệ đăng ký và địa điểm học tại đây

Điện thoại: (028)66549666 - 0937161888 - 0962889933
VP Hà Nội: Tầng 8 tòa nhà Sannam, Số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
VP TPHCM: 496/52/2A Dương Quảng Hàm, Phường 6, Quận Gò Vấp, TPHCM
Chat With Me on Zalo