1

Hệ thống chống thấm cho vỏ hầm lắp ghép của đường tầu điện ngầm thuộc dạng nào trong những loại kể tên sau:

 • A

  Chống thấm thoát nước.

   

 • B

  Chống thấm không tháo nước.

   

 • C

  Chống thấm bị động.

   

 • D

  Chống thấm bằng lớp vỏ bọc kín