1

Khi thiết kế đập trọng lực có chiều cao tới 60m, không có khớp nối mở rộng và có lớp cách nước ở mặt thượng lưu, ứng với tổ hợp lực đặc biệt có động đất thì chiều sâu giới hạn bgh của vùng kéo ở phía thượng lưu cho phép lấy bằng bao nhiêu?

 • A

   

   B/10 (B- chiều rộng mặt cắt tính toán).

   

 • B

  B/7,5

   

 • C

  B/6. 

 • D

  B/3,5.