1

Khi thiết kế đập trọng lực có chiều cao tới 60m, không có khớp nối mở rộng và có lớp cách nước ở mặt thượng lưu, ứng với tổ hợp lực cơ bản thì chiều sâu giới hạn bgh của vùng kéo ở phía thượng lưu cho phép lấy bằng bao nhiêu?

 • A

   

  Không cho phép kéo.

   

 • B

  B/7,5 (B- chiều rộng mặt cắt tính toán).

   

 • C

  B/6

   

 • D

  B/3.5.