1

Chỉ số hiệu quả COP tối thiểu của máy chiller chạy điện giải nhiệt bằng không khí là bao nhiêu ?

 • A

   2,8;

 • B

  3,1;

 • C

  3,3;

 • D

  3,5.