1

Chỉ số hiệu quả COP tối thiểu của máy điều hòa không khí 1 cụm
là bao nhiêu ?

 • A

  2,2;

 • B

  2,3;

 • C

  2,4;

 • D

   2,8.