1

Yêu cầu về chiều dài ke ga thiết kế trên tuyến đường sắt đô thị?

 • A

  Phải lớn hơn chiều dài của đoàn tàu lớn nhất chạy trên tuyến đó

   

 • B

  Phải lớn hơn hoặc bằng chiều dài của đoàn tàu ngắn nhất cộng với 10m

   

 • C

  Căn cứ theo số lượng hành khách lớn nhất vào giờ cao điểm

   

 • D

  Phụ thuộc vào mật độ chạy tàu trên tuyến