1

Trong điều kiện thông thường đối với tuyến đường sắt đô thị, trên đường cong có bố trí hoãn hòa thì yêu cầu chiều dài đường cong tròn còn lại tối thiểu có bắt buộc hay không?

 • A

  Bắt buộc

   

 • B

  Không bắt buộc

   

 • C

  Tùy theo bán kính đường cong

   

 • D

  Tùy theo góc chuyển hướng của đường cong