1

Trong trạm định lượng Clo, phải thiết kế hệ thống thông gió cơ khí hoạt động thường xuyên với số lần thay đổi không khí là bao nhiêu lần trong 1 giờ.

 • A

   

  4 lần/h

   

 • B

  6 lần/h

   

 • C

  10 lần/h

   

 • D

  12 lần/h