1

Đo bóc khối lượng xây dựng từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công để làm gì?

 • A

   

  Xác định dự toán, lập bảng khối lượng trong hồ sơ mờithầu

   

 • B

  Xác định giá gói thầu, giá dự thầu

   

 • C

  Xác định giá hợp đồng, trường hợp chỉ định thầu, xác định giáthanh toán trong trường hợp chỉ định thầu và phương thức hợp đồng trọn gói

 • D

  Tất cả các phương án a, b và c