1

Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh là gì?

 • A

   

  Là bãi chôn lấp chất thải rắn được thiết kế hợp vệ sinh

   

 • B

  Là bãi chôn lấp chất thải rắn được xây dựng và quản lý vận hành một cách hiệu quả

   

 • C

  Là bãi chôn lấp chất thải rắn được thiết kế và xây dựng đồng bộ

   

 • D

  Là bãi chôn lấp chất thải rắn được quy hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành hợp kỹ thuật vệ sinh để chôn lấp chất thải rắn