1

Mốc tránh va chạm phải đặt giữa hai đường gần nhau về phía ghi,

tại chỗ khoảng cách giữa tim hai đường là bao nhiêu?

 • A

  3,50 m đối với cả đường 1000 mm, đường 1435 mm và đường lồng

   

 • B

  4,00 m đối với cả đường 1000 mm, đường 1435 mm và đường lồng

   

 • C

  3,50 m đối với đường 1000 mm; 4,00 m đối với đường 1435 mm và

  đường lồng

   

 • D

  3,30 m đối với đường 1000 mm; 3,60 m đối với đường 1435 mm và

  đường lồng