1

Bề rộng mặt nền đường sắt được nới rộng trong trường hợp nào?

 • A

  Trong phạm vi đường cong

   

 • B

  Phạm vi trên cầu, trong hầm

   

 • C

  Trong ga

   

 • D

  Tất cả các đáp án trên