1

Trên đường cong bề rộng mặt nền đường được nới rộng về phía nào?

 • A

  Lưng đường cong

   

 • B

  Bụng đường cong

 • C

  Nới đều sang cả hai bên lưng và bụng đường cong

   

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng