1

Vì sao nói chỉ số RQD được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu địa chất của khối đá?

 • A

  Vì RQD đặc trưng cho tính chất nứt nẻ của khối đá.

 • B

  Vì thông qua RQD để đánh giá độ bền của khối đá.

 • C

  Vì sử dụng RQD để phân loại địa chất khối đá.

 • D

   Vì người ta sử dụng chỉ số này trong hầu hết các phương pháp phân loại địa chất khối đá.