1

Cấp của công trình thủy lợi được xác định theo các tiêu chí nào sau đây?

 • A

   

  Theo năng lực phục vụ.

   

 • B

  Theo dung tích lớn nhất của hồ.

   

 • C

  Theo a, b và loại công trình, chiều cao công trình, loại nền.

   

 • D

  Theo a và b.