1

Tính toán độ bền và ổn định của đập bê tông theo nhóm trạng thái

giới hạn thứ hai cần thực hiện với các nội dung nào sau đây?

 • A

   

  Độ bền cục bộ của nền.

   

 • B

  Biến dạng của công trình, sự hình thành khe nứt, sự mở rộng các khớp nối thi công.

   

 • C

  Theo b và sự mở rộng các vết nứt trong kết cấu.

   

 • D

  Theo a và b.