1

Khi thiết kế đập bê tông trên nền đá, khoảng cách từ mặt hạ lưu

của màn chống thấm đến vị trí của lỗ khoan thoát nước không

được nhỏ hơn 2 lần khoảng cách giữa các lỗ khoan của màn chống thấm và điều kiện nào sau đây?

 • A

  Không nhỏ hơn 2m.

   

 • B

  Không nhỏ hơn 3m.

   

 • C

  Không nhỏ hơn 4m.

   

 • D

  Không nhỏ hơn 5m.