1

Khi thiết kế đập bê tông trên nền không phải đá có sử dụng cừ chống thấm phía dưới sân trước đập thì chiều sâu đóng cừ được chọn như thế nào?

 • A

   

  Chiều sâu đóng cừ không nhỏ hơn 3m.

   

 • B

  Chiều sâu đóng cừ không nhỏ hơn 2,5m; chiều sâu phần cừ đóng vào đất không thấm không nhỏ hơn 1m.

   

 • C

  Chiều sâu phần cừ đóng vào đất không thấm không nhỏ hơn 0,5m

   

 • D

  Cả a và c.