1

Khi thiết kế đập tràn trên nền đá, lưu lượng cho phép của dòng chảy đổ xuống hạ lưu phụ thuộc vào điều kiện nào sau đây?

 • A

   

  Đường kính hòn đá hoặc phân khối đá nền hạ lưu và chiều sâu hố xói.

   

 • B

  Chiều rộng lòng dẫn hạ lưu.

   

 • C

  Cột nước công tác của tràn.

   

 • D

  Cả 3 điều kiện trên.