1

Khi dòng chảy song song với tuyến mép bến, hướng tầu (trục từ đuôi đến mũi tầu) khi cập bến nên:

 • A

  Cùng với hướng dòng chảy

   

 • B

  Vuông góc với hướng dòng chảy

   

 • C

  Nghiêng 45 độ so với hướng dòng chảy

   

 • D

  Ngược với hướng dòng chảy