1

Trong kết cấu của khớp nối biến dạng lâu dài của đập bê tông cần bố trí những bộ phận gì?

 • A

  Vật chắn nước, ống thu nước phía sau vật chắn.

   

 • B

  Giếng và hành lang kiểm tra, sửa chữa.

   

 • C

  Cả a và b.

   

 • D

  Cả a, b và ống để rót vật liệu chống thấm vào khớp nối.