1

Tầu Feeder là loại tầu:

 • A

  Gom container chạy trên các tuyến ven biển với khoảng cách ngắn

   

 • B

  Pha sông biển

   

 • C

  Đi trong kênh

   

 • D

  Đi trong song