1

Tải trọng tính toán mặt đường mềm, đối với đường ngoài đô thị được quy định tải trọng trục xe. Tải trọng quy định là bao nhiêu?

 • A

  . Tải trọng trục 12 KN

 • B

  Tải trọng trục 14 KN

 • C

  Tải trọng trục 10KN

 • D

  Tải trọng trục 8 KN