1

Xây dựng đường hầm theo phương pháp công nghệ NATM, định của hầm được đm bảo bởi yếu tố nào dưới đây?

 • A

  Hệ thống chống đỡ.

 • B

  Khối đất đá xung quanh và hệ thống chống đỡ.

 • C

  Vỏ hầm.

 • D

  Liên hợp giữa đất đá xung quanh, hệ thống chống đỡ và vỏ hầm.