1

Bộ phận thoát nước kiểu áp mái hạ lưu ở đập đất có chức năng gì?

 • A

  Thoát nước thấm, ngăn ngừa biến dạng thấm ở thân đập.

   

 • B

  Hạ thấp đường bão hòa trong thân đập.

   

 • C

  Thoát nước thấm cho đập và nền.

   

 • D

  Cả a và b.