1

Chiều cao từ mực nước lũ thiết kế đến đỉnh tường lõi chống thấm của đập đất cấp I lấy bằng bao nhiêu?

 • A

  0,8 m.

   

 • B

  0,6 m.

   

 • C

  0,5 m.

   

 • D

  0,4 m.