1

Khi nền ga nằm trên trắc dọc hình lồi thì đoạn dốc trước ga cần thiết kế:

 • A

  Độ dốc lớn để tàu ra ga có khả năng tăng tốc nhanh

   

 • B

  Đảm bảo đoàn tàu dừng đỗ an toàn

   

 • C

  Trên chiều dài tối thiểu bằng chiều dài đoàn tàu phải đảm bảo điều kiện khởi động

   

 • D

  Cả đáp án b và c