1

Trong một trắc ngang nếu sử dụng hai loại đất đắp có tính thấm nước khác nhau thì khi thi công cần phải tuân theo điều kiện nào dưới đây?

 • A

  Cần phải phân thành từng lớp đắp xen kẽ nhau

 • B

  Mỗi loại đất được đắp thành một lớp trên suốt mặt cắt ngang

 • C

  Khi lớp đất dễ thấm nước đắp trên lớp khó thấm nước, dốc ngang mặt lớp dưới phải ≥ 4%

 • D

  Cả đáp án b và đáp án c