1

Cấp công trình cấp I của tuyến cống thoát nước mưa, cống chung có tổng chiều dài lớn hơn 1.000m được quy định về đường kính trong của cống như thế nào?

 • A

  Lớn hơn hoặc bằng 2.000 mm

   

 • B

  Lớn hơn hoặc bằng 1.500 mm

   

 • C

  Lớn hơn hoặc bằng 1.200 mm

   

 • D

  Lớn hơn hoặc bằng 1.000 mm