1

Cấp công trình cấp I của công trình xử lý nước thải được quy định có tổng công suất bao nhiêu m3/ngđ?

 • A

   

  Lớn hơn hoặc bằng 10.000 m3/ngđ

   

 • B

  Lớn hơn hoặc bằng 20.000 m3/ngđ

   

 • C

  Lớn hơn hoặc bằng 30.000 m3/ngđ

   

 • D

  Lớn hơn hoặc bằng 50.000 m3/ngđ