1

Trong trạm/nhà máy XLNT, khi công suất của trạm bơm không khí là bao nhiều thì cần ít nhất 2 máy làm việc?

 • A

   

   3.000 m3/h

   

 • B

  4.000 m3/h

   

 • C

  5.000 m3/h

   

 • D

  6.000 m3/h