1

Trong trạm/nhà máy XLNT, thể tích ngăn thu của trạm bơm cặn tươi, cặn đã lên men hoặc bùn hoạt tính xác định theo khối lượng bùn cần xả ra từ những nguồn nào?Bể nén bùn phải được bố trí trong các công trình xử lý nước thải có?

 • A

  Bể mê tan

 • B

  Bể lọc sinh học

   

 • C

  Hồ sinh học

   

 • D

  Bể aeroten