1

Khi thiết kế đường ô tô cao tốc để đảm bảo an toàn chay xe, người ta quy định chiều dài tối đa các đoạn thẳng. Các phương án sau phương án nào đúng?

 • A

  Chiều dài tối đa 10 km.

   

 • B

  Chiều dài tối đa 6 km.

   

 • C

  Chiều dài tối đa 4 km

 • D

  Chiều dài tối đa 2 km