1

Có 2 phương án có số vốn ban đầu bỏ ra bằng nhau, thu nhập hoàn vốn hàng năm bằng nhau, khi đó:

 • A

   

  Phương án có tuổi thọ dài hơn sẽ bị loạibỏ

   

 • B

  Phương án có tuổi thọ dài hơn sẽ đượcchọn

   

 • C

  Chưa xác định

   

 • D

  Cả hai phương án đều bị loạibỏ