1

Trong trạm/nhà máy XLNT, chiều sâu hồ sinh học hiếu khí làm thoáng cưỡng bức được quy định thế nào?

 • A

   

  Không dưới 3 m

   

 • B

  Không dưới 4 m

   

 • C

  Không quá 3 m

   

 • D

  Không quá 4 m