1

Độ dốc tối thiểu của rãnh thoát nước mưa bên đường.

 • A

   

  Không nhỏ hơn 0,002

   

 • B

  Không nhỏ hơn 0,003

   

 • C

  Không nhỏ hơn 0,004

   

 • D

  Không nhỏ hơn 0,005