1

Khi thiết kế rãnh biên qua khu dân cư chọn phương án nào là hợp lý?

 • A

  Rãnh đất hoặc rãnh xây hình thang.

 • B

  Rãnh đất hoặc rãnh xây hình tam giác.

   

 • C

  Rãnh bê tông nửa tròn.

   

 • D

  Rãnh xây hoặc bê tông xi măng có lát các tấm đan che kín, có hệ

  thống thu nước mưa.