1

Mục đích của việc khống chế độ ẩm khi đắp đập là gì?

 • A

   

  Để phù hợp với điều kiện tự nhiên nơi thi công đập.

   

 • B

  Để tránh co ngót, nứt đập trong quá trình vận hành.

   

 • C

  Để tránh hiện tượng tan rã, lún ướt khi khối đắp bão hòa nước.

   

 • D

  Để đạt được độ chặt lớn nhất khi đắp.