1

Lực nâng (hoặc ép xuống) của gió tác dụng lên cánh hẫng của dầm đúc hẫng trong giai đoạn thi công được tính như thế nào?

 • A

  1,25 kN/m2 x diện tích mặt cầu x sin 10o.

   

 • B

  0,5 kN/m2 x diện tích mặt cầu x sin 10o.

   

 • C

  2,4 x10-4 Mpa x diện tích mặt cầu.

   

 • D

  Tính theo tải trọng gió đứng điều 3.8.2 (22TCN-272-05)