1

Đối với bãi lọc cát sỏi, hào lọc và bãi lọc ngập nước trồng cây để XLNT, chiều dày lớp đất không bão hòa (tính từ đáy bãi lọc đến mực nước ngầm cao nhất) là bao nhiêu m đối với đất cát, mùn, cát pha?

 • A

   

  1,0 m

   

 • B

  1,5 m

   

 • C

  2,0 m

   

 • D

  > 2,5 m