1

Hệ thống cấp nước bên trong công trình có nhiệm vụ:

 • A

  Thu nước thô từ nguồn nước thiên nhiên, xử lý nước đạt tiêu chuẩn tiêu dùng, truyền dẫn và phân phối nước đến các đối tượng tiêu thụ.

 • B

   Truyền dẫn nước đạt tiêu chuẩn đến nơi tiêu thụ.

 • C

  Đưa nước từ mạng lưới cấp nước bên ngoài đến mọi thiết bị, dụng cụ vệ sinh, thiết bị chữa cháy hoặc máy móc sản xuất.

 • D

  Gồm cả 3 đáp án a, b, c.