1

Khi nào bể mê tan phải được xem xét như một phương án để phân hủy cặn lắng của nước thải?

 • A

   

  Khi trạm XLNT có công suất từ 5 000 m3/ngđ trở lên

   

 • B

  Khi trạm XLNT có công suất từ 6 000 m3/ngđ trở lên

   

 • C

  Khi trạm XLNT có công suất từ 7 000 m3/ngđ trở lên

   

 • D

  Khi trạm XLNT có công suất từ 8 000 m3/ngđ trở lên