1

Đường ống dẫn cấp nước và mạng lưới phải đặt dốc về phía van xả cặn với độ dốc được quy định:

 • A

   

  Không nhỏ hơn 0,001

   

 • B

  Không nhỏ hơn 0,002

   

 • C

  Không nhỏ hơn 0,003

   

 • D

  Không nhỏ hơn 0,005