1

Mục đích của việc kiểm soát chi phí là:

 • A

  Đảm bảo cho chi phí hiện tại không được vượt quá tầm kiểmsoát.

   

 • B

  Đảm bảo cho các chi phí trong tương lai không được vượt quátầm kiểmsoát.

   

 • C

  Đảm bảo chi phí thực hiện đúng như với ngân sách đã lập ra ban đầu.

   

 • D

  Cả ý a và b