1

Khi kiểm tra mức độ khó khăn của quá trình hành hải, phương pháp nào sau đây được sử dụng:

 • A

  Phương pháp thực nghiệm

   

 • B

  Phương pháp chuyên gia

   

 • C

  Phương pháp mô phỏng lái tầu

   

 • D

  Cả 3 phương pháp trên