1

Độ dằn của tầu (độ chìm xuống của tầu so với mực nước tĩnh) lớn nhất khi

 • A

  Vận tốc chạy tầu lớn và độ sâu chạy tầu nhỏ

   

 • B

  Vận tốc chạy tầu lớn và độ sâu chạy tầu lớn

   

 • C

  Vận tốc chạy tầu nhỏ và độ sâu chạy tầu lớn

   

 • D

  Vận tốc chạy tầu nhỏ và độ sâu chạy tầu nhỏ.